biuro | show room | szkolenia | serwis

SLOEN Sp. z o.o.
e-mail:  info@sloen.eu

Dział Sprzedaży i Marketingu: 729 979 775


Zapraszamy na pokazowe treningi elektrostymulacji mięśni EMS


Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Przedsiębiorców, pod numerem 0000559901 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie. Kapitał zakładowy wpłacony w całości (5.000,00zł)

NIP (VAT EU): PL5213697660

REGON: 361604149


Translate »